Η πορεία φύλαξης των βλαστοκυττάρων στη χώρα μας

30. Οκτωβρίου 2010 – 12:29

Στη χώρα μας ένα μέρος των γονέων επιλέγουν τη φύλαξη τ

30. Οκτωβρίου 2010 – 12:29

Στη χώρα μας ένα μέρος των γονέων επιλέγουν τη φύλαξη των βλαστοκυττάρων των παιδιών τους στον ιδιωτικό ή στον δημόσιο τομέα, επειδή πιστεύουν ότι έτσι εξασφαλίζουν τη μελλοντική υγεία του παιδιού τους ή του κοινωνικού συνόλου αντίστοιχα. Η ευρεία επιστημονική ενημέρωση του κοινού για όλες τις δυνατότητες που δίδονται μέσω αυτής της υπηρεσίας, αποτελεί τον σημαντικότερο παράγοντα στην τελική επιλογή των γονέων.

διαβάστε περισσότερα