Η πλήρης σύνθεση της κυβέρνησης

Η πλήρης σύνθεση του νέου κυβερνητικού σχήματος, όπως προέκυψε από τον σημερινό ανασχηματισμό, αναρτήθηκε νωρίς το απόγευμα στην ιστοσε

Η πλήρης σύνθεση του νέου κυβερνητικού σχήματος, όπως προέκυψε από τον σημερινό ανασχηματισμό, αναρτήθηκε νωρίς το απόγευμα στην ιστοσελίδα της ελληνικής κυβέρνησης, http://government.gov.gr/. Διαβάστε τη σύνθεση της κυβέρνησης.