Η παρακεταµόλη αυξάνει τον κίνδυνο άσθµατος

ΠροΣεκΤΙκοΙ ΠρεΠεΙ να είναι οι γονείς όταν δίνουν στα παιδιά τους αναλγητικά και αντιπυρετικά φάρµακα, συνιστούν οι επιστήµονες, καθώς …

ΠροΣεκΤΙκοΙ ΠρεΠεΙ να είναι οι γονείς όταν δίνουν στα παιδιά τους αναλγητικά και αντιπυρετικά φάρµακα, συνιστούν οι επιστήµονες, καθώς η παρακεταµόλη µπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο εµφάνισης άσθµατος κατά την παιδική ηλικία. Πριν από δύο χρόνια, µία ερευνητική οµάδα µε έδρα τη Νέα Ζηλανδία προειδοποιούσε τους γονείς πως η παρακεταµόλη (Depon, Panadol, Dolal, Apotel) µπορεί να ευθύνεται για το άσθµα στα παιδιά. Στο συµπέρασµα αυτό κατέληξαν τότε οι επιστήµονες αναλύοντας το ιατρικό ιστορικό 200.