Η μισή μας ζωή μπροστά σε οθόνες

Περνάμε σχεδόν τη μισή μας ζωή εξαρτημένοι από μηχανήματα, με το βλέμμα καρφωμένο στην οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή, του κινητού, τη…

Περνάμε σχεδόν τη μισή μας ζωή εξαρτημένοι από μηχανήματα, με το βλέμμα καρφωμένο στην οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή, του κινητού, της τηλεόρασης ή των κάθε είδους «γκάτζετ», αποκαλύπτει μια νέα βρετανική έρευνα