Η μεγάλη ληστεία του τρένου

Καταπατήσεις σε οικόπεδαφιλέτα που ανήκουν στον ΟΣΕ έχει καταγράψει η διοίκηση του Οργανισμού. Το σύνολο της ακίνητης περιουσίας του

Καταπατήσεις σε οικόπεδαφιλέτα που ανήκουν στον ΟΣΕ έχει καταγράψει η διοίκηση του Οργανισμού. Το σύνολο της ακίνητης περιουσίας του ΟΣΕ, που θεωρείται ότι ξεπερνά τα 90.000 στρέμματα, εκτιμάται ότι έχει αξία 4,6 δισ. ευρώ και σύμφωνα με το σχέδιο εξυγίανσης θα χρησιμοποιηθεί για την αποπληρωμή των τεράστιων χρεών του, ύψους 10 δισ. ευρώ. Η διοίκηση του ΟΣΕ αναζητεί τώρα τρόπους απομάκρυνσης των καταπατητών.