Η λίστα με τα 76 ακίνητα – χρυσάφι

Λίστα με 76 ακίνητα-φιλέτα, των οποίων η συνολική έκταση ανέρχεται σε χιλιάδες στρέμματα, έχει στα χέρια του ο σύμβουλος αξιοποίησης της …

Λίστα με 76 ακίνητα-φιλέτα, των οποίων η συνολική έκταση ανέρχεται σε χιλιάδες στρέμματα, έχει στα χέρια του ο σύμβουλος αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας της Κτηματικής Εταιρείας του Δημοσίου (ΚΕΔ), που είναι η κοινοπραξία Εθνική Τράπεζα Α.Ε., Ρlanet Α.Ε., CSF Α.Ε. και Savills Ηellas ΕΠΕ. Η εντολή που έχει πάρει η κοινοπραξία από τη διοίκηση της ΚΕΔ και το υπουργείο Οικονομικών είναι να ξεχωρίσουν- σε πρώτη φάση- τα 20 πιο ώριμα ακίνητα ιδιοκτησίας του Ελληνικού …