Η Κάλυμνος μπροστά σε νέες προκλήσεις, του Παναγή Καλαντζή

Η εφαρμογή του «Καλλικράτη» σαν νέου νόμου του Κράτους που, όχι μόνο τροποποιεί άρδην τον διοικητικό χάρτη της χώρας, αλλά, επιπλέον, αλλά

Η εφαρμογή του «Καλλικράτη» σαν νέου νόμου του Κράτους που, όχι μόνο τροποποιεί άρδην τον διοικητικό χάρτη της χώρας, αλλά, επιπλέον, αλλάζει δραματικά το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της τοπικής αυτοδιοίκησης, βρίσκει την Κάλυμνο μπροστά σε μεγάλα προβλήματα, σε καθοριστικά διλήμματα και σε τεράστιες προκλήσεις.