Η Ιρλανδία προτιμά το ΔΝΤ από την ΕΕ

Η Barclays Capital υπολογίζει ότι ο ευρωπαϊκός μηχανισμός διάσωσης με συμμετοχή του ΔΝΤ χρε

Η Barclays Capital υπολογίζει ότι ο ευρωπαϊκός μηχανισμός διάσωσης με συμμετοχή του ΔΝΤ χρεώνει επιτόκιο περίπου 5,5% για ένα τριετές δάνειο.

Πέρα από αυτό όμως το βασικότερο είναι είναι ότι επιβάλει αυστηρούς όρους, όπως φάνηκε και στην περίπτωση της Ελλάδας.