Η Ευρώπη εκτιμά την πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα

Στα κέντρα λήψης των αποφάσεων στην Ε.Ε., αλλά και σε Βερολίνο και Φρανκφούρτη, παγιώνεται η εκτίμηση ότι οι βουλευτικές εκλογές δεν θα γίνουν νωρίτερα από το φθινόπωρο του 2018.