Η Επανάσταση του Ακατανόητου

– Κώστα, η Ελλάδα πρέπει να μπει στην τροχιά της Eπανάστασης του Aυτονόητου.

– Και να βγει μετά, Γιώργο, από τ

– Κώστα, η Ελλάδα πρέπει να μπει στην τροχιά της Eπανάστασης του Aυτονόητου.

– Και να βγει μετά, Γιώργο, από το τούνελ μπρούμυτα.