Η Βαστίλη θα πέσει από εργατολόγους, του Βασίλη Καρδάση

Και τι μ’ αυτό
δεν είναι λόγος ν’ αναβληθεί η εκδρομή
τι κι αν υπάρχει μονάχα ένας οπαδός.
Γιώργος Χρονάς, «Η εκδρομή», Η Λέξη, 156 (2000)
Άρθρο …

Και τι μ’ αυτό
δεν είναι λόγος ν’ αναβληθεί η εκδρομή
τι κι αν υπάρχει μονάχα ένας οπαδός.
Γιώργος Χρονάς, «Η εκδρομή», Η Λέξη, 156 (2000)
Άρθρο του Βασίλη Καρδάση για την εφημερίδα «Ελευθεροτυπία», 15/09/2010