Η «Αποστολή» πέντε χρόνια κοντά στον άνθρωπο

Σκοπός της εκκλησίας πέρα από το πνευματικό έργο, για όσους φυσικά το έχουν ανάγκη, είναι να στέκεται δίπλα στις ευάλωτες…

You May Also Like

More From Author