Η απολυταρχική εξαίρεση του άρχοντα, του Γιώργου Φαράκλα

13. Νοεμβρίου 2010 – 13:52

Η απολυταρχική έννοια εξουσίας στηρίζεται στον φόβο και θεσπίζει ότι ο άρχων δεν υπάγε…

13. Νοεμβρίου 2010 – 13:52

Η απολυταρχική έννοια εξουσίας στηρίζεται στον φόβο και θεσπίζει ότι ο άρχων δεν υπάγεται στον νόμο. Ο απολυταρχικός φιλόσοφος Τόμας Χομπς θεωρούσε πως η πολιτική εξουσία, που επιβάλλει τον νόμο, η ίδια δεν υπάγεται στον νόμο. Το ίδιο και οι λοχαγοί του στρατού μας: Όταν αναθέτουν σε έναν φαντάρο έργο επιλοχία, δηλαδή να ορίζει ποιος θα κάνει πότε ποια υπηρεσία, δεν του επιτρέπουν να βάζει ο ίδιος τον εαυτό του υπηρεσία. Το ίδιο σχήμα ισχύει γενικά στους σύγχρονους στρατούς, όπου αυτός που δίνει διαταγές δεν πολεμά ο ίδιος.

διαβάστε περισσότερα