Η απελπισία των «99ρηδων», του Μιχάλη Μητσού

18. Άυγούστου 2010 – 12:59

Ενενήντα εννιά εβδοµάδες: τόσο είναι το διάστηµα για το…

18. Άυγούστου 2010 – 12:59

Ενενήντα εννιά εβδοµάδες: τόσο είναι το διάστηµα για το οποίο κάποιος που χάνει τη δουλειά του στην Αµερική δικαιούται επιδόµατος ανεργίας ώστε να µπορεί να επιβιώσει και να συνεχίσει να κοιµάται στο σπίτι του. Μετά την πάροδο του διαστήµατος αυτού, το χάος.

Tου Μιχάλη Μητσού από τα Νέα, 18/8/2010

διαβάστε περισσότερα