Η ανάγκη της συλλογικότητας, του Κώστα Μελά

10. Νοεμβρίου 2010 – 10:53

Η καθημερινή ζωή των δημοκρατικών κοινωνιών σήμερα, η ί…

10. Νοεμβρίου 2010 – 10:53

Η καθημερινή ζωή των δημοκρατικών κοινωνιών σήμερα, η ίδια η «δημοκρατία» δηλαδή, πόρω απέχει από αυτό που έχει περιγραφεί θεωρητικά τα τελευταία εκατό -εκατό είκοσι έτη, αλλά και από την κοινοβουλευτική δημοκρατία των δεκαετιών του ‘60 και του ‘70 όπου με όλες τις υπάρχουσες αδυναμίες (εγγενείς ή μη) υπήρχε μια συνεχής προσπάθεια για την ενδυνάμωση και τη διεύρυνσή της με τις ενδιάμεσες μορφές δημοκρατίας, την προσπάθεια συμμετοχής των πολιτών, τη δημιουργία του δημόσιου νοικοκυριού, του δημόσιου χρόνου, την κατοχύρωση των ατομικών, πολιτικών και κοινωνικών δικαιωμάτων του πολίτη.

διαβάστε περισσότερα