Η ΑΔΕΔΥ δεν θα συμμετάσχει στην ομιλία των εγκαινίων της ΔΕΘ

Η ΑΔΕΔΥ αποφάσισε να μην συμμετάσχει στην ομιλία των εγκαινίων της ΔΕΘ, το Σάββατο, 11 Σεπτεμβρίου, θεωρώντας πως “δεν έχει κανένα νόημα”.

Image Η ΑΔΕΔΥ αποφάσισε να μην συμμετάσχει στην ομιλία των εγκαινίων της ΔΕΘ, το Σάββατο, 11 Σεπτεμβρίου, θεωρώντας πως “δεν έχει κανένα νόημα”.

Η ΑΔΕΔΥ δεν θα συμμετάσχει στην ομιλία των εγκαινίων της ΔΕΘ

Η ΑΔΕΔΥ αποφάσισε να μην συμμετάσχει στην ομιλία των εγκαινίων της ΔΕΘ, το Σάββατο, 11 Σεπτεμβρίου, θεωρώντας πως “δεν έχει κανένα νόημα”.

Image Η ΑΔΕΔΥ αποφάσισε να μην συμμετάσχει στην ομιλία των εγκαινίων της ΔΕΘ, το Σάββατο, 11 Σεπτεμβρίου, θεωρώντας πως “δεν έχει κανένα νόημα”.