Η Αίτνα ξύπνησε πάλι

Πίδακες λάβας εκτινάσσονται τις τελευταίες ώρες σε ύψος 100 μέτρων από το ηφαίστειο Α

Πίδακες λάβας εκτινάσσονται τις τελευταίες ώρες σε ύψος 100 μέτρων από το ηφαίστειο Αίτνα στη Σικελία,