Η «Εθνική» της έρευνας

«Μια κρίση δεν µπορεί να µείνει ανεκµετάλλευτη και στην προκειµένη περίπτωση βλέπω ότι υπάρχει θέληση για αλλαγή, την οποία καταφανώς σ

«Μια κρίση δεν µπορεί να µείνει ανεκµετάλλευτη και στην προκειµένη περίπτωση βλέπω ότι υπάρχει θέληση για αλλαγή, την οποία καταφανώς συµµερίζεται όλος ο ελληνικός λαός. Εάν υπάρχει µια ευκαιρία για να βάλουµε αυτό το λιθαράκι που θα γίνει ακρογωνιαίος λίθος, αυτή παρουσιάζεται σήµερα και τη βλέπω µοναδική».