Η/Υ σε 178 δημοτικά σχολεία

Ηλεκτρονικούς υπολογιστές θα προμηθευτούν 178 δημοτικά σχολεία, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες τους και να ανταποκριθούν στο ωρολόγ…

Image Ηλεκτρονικούς υπολογιστές θα προμηθευτούν 178 δημοτικά σχολεία, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες τους και να ανταποκριθούν στο ωρολόγιο ενιαίο αναμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα.