Εύρεση εργασίας για τους στρατευμένους

«Χακί» ηλεκτρονική σύνδεση με την αγορά εργασίας καθιερώνεται στις Ένοπλες Δυνάμεις με στόχο την ανεύρεση εργασίας για τους στρατευσίμ

«Χακί» ηλεκτρονική σύνδεση με την αγορά εργασίας καθιερώνεται στις Ένοπλες Δυνάμεις με στόχο την ανεύρεση εργασίας για τους στρατευσίμους μετά το τέλος της θητείας τους.