Εύκολος στόχος οι ηλικιωµένοι

Στο στόχαστρο οργανωµένων συµµοριών, αλλά και µεµονωµένων ληστών βρίσκονται οι ηλικιωµένοι. Με στόχο τις οικονοµίες, τις οποίες όπως εκ

Στο στόχαστρο οργανωµένων συµµοριών, αλλά και µεµονωµένων ληστών βρίσκονται οι ηλικιωµένοι. Με στόχο τις οικονοµίες, τις οποίες όπως εκτιµούν έχουν στα σπίτια τους και επιπλέον «κίνητρο» ότι δεν αναµένουν να αντιµετωπίσουν σοβαρή αντίσταση, οι ληστές χτυπούν ολοένα και συχνότερα το τελευταίο διάστηµα ανθρώπους µεγάλης ηλικίας.