Ευρωπρόστιμο στην αυστραλιανή Qantas

Αφορά στην ίδρυση καρτέλ όσον αφορά στην ρύθμιση των τιμών των αεροπορικών μεταφορών για φορτία.

Αφορά στην ίδρυση καρτέλ όσον αφορά στην ρύθμιση των τιμών των αεροπορικών μεταφορών για φορτία.