ΕΣΠΑ 2015 – 2016: Δείτε ΠΟΤΕ ξεκινούν οι αιτήσεις για τους παιδικούς σταθμούς

Από σήμερα, Τετάρτη 5 Αυγούστου ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τους παιδικούς σταθμούς μέσω των ΕΣΠΑ.
Οι αιτήσεις που θα υποβληθούν με οποιονδήποτε τρόπο μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες και δεν θα αξιολογούνται.Δικαίωμα συμμετοχής έχουν γυναίκες που είναι μητέρες βρεφών, νηπίων, παιδιών

You May Also Like

More From Author