Εργασίες κατεδάφισης στο πρώην κάμπινγκ της Βούλας

Κατεδάφιση των εγκαταστάσεων του πρώην κάμπινγκ της Βούλας αυτή την ώρα από τα συνεργεία της Περιφέρειας στο πλαίσιο της επιχείρησης γι

Image Κατεδάφιση των εγκαταστάσεων του πρώην κάμπινγκ της Βούλας αυτή την ώρα από τα συνεργεία της Περιφέρειας στο πλαίσιο της επιχείρησης για ελεύθερη πρόσβαση στις θάλασσες. Οι εγκαταστάσεις, που περιλαμβάνουν χώρους υποδοχής,  μαγειρεία, και τουαλέτες έχουν καταληφθεί από αστέγους.