Επιπτώσεις βιομηχανικής ρύπανσης Ασωπού ποταμού στη δημόσια Υγεία

Η επιδημιολογική μελέτη στην περιοχή των Οινοφύτων Βοιωτίας, που πραγματοποιήθηκε υ…

Photo for this article

Η επιδημιολογική μελέτη στην περιοχή των Οινοφύτων Βοιωτίας, που πραγματοποιήθηκε υπό την εποπτεία της Καθηγήτριας Επιδημιολογίας κυρίας Αθηνάς Λινού