Επαναστατική συσκευή φιλοδοξεί να «διαβάσει» τα …

Συσκευή που θα διαβάζει όνειρα και ήδη βοηθά στον έλεγχο ενός υπολογιστή με το νου. Μια αμερικανική ερευνητική ομάδα, για πρώτη φορά στον

Επαναστατική συσκευή φιλοδοξεί να «διαβάσει» τα όνειραΣυσκευή που θα διαβάζει όνειρα και ήδη βοηθά στον έλεγχο ενός υπολογιστή με το νου. Μια αμερικανική ερευνητική ομάδα, για πρώτη φορά στον κόσμο, ξεκίνησε τη δημιουργία ενός καινοτομικού συστήματος που φιλοδοξεί να καταστήσει εφικτή την ηλεκτρονική καταγραφή και στη συνέχεια την ερμηνεία των ονείρων των ανθρώπων.

Περισσότερα…

Επαναστατική συσκευή φιλοδοξεί να «διαβάσει» τα …

Συσκευή που θα διαβάζει όνειρα και ήδη βοηθά στον έλεγχο ενός υπολογιστή με το νου. Μια αμερικανική ερευνητική ομάδα, για πρώτη φορά στον

Επαναστατική συσκευή φιλοδοξεί να «διαβάσει» τα όνειραΣυσκευή που θα διαβάζει όνειρα και ήδη βοηθά στον έλεγχο ενός υπολογιστή με το νου. Μια αμερικανική ερευνητική ομάδα, για πρώτη φορά στον κόσμο, ξεκίνησε τη δημιουργία ενός καινοτομικού συστήματος που φιλοδοξεί να καταστήσει εφικτή την ηλεκτρονική καταγραφή και στη συνέχεια την ερμηνεία των ονείρων των ανθρώπων.

Περισσότερα…