Επαναστατική αφαίρεση νεφρού

Σε μια επαναστατική μέθοδο αφαίρεσης νεφρού, προχώρησαν Γάλλοι χειρούργοι. Συγκεκρι…

Σε μια επαναστατική μέθοδο αφαίρεσης νεφρού, προχώρησαν Γάλλοι χειρούργοι. Συγκεκριμένα, αφαίρεσαν νεφρό από μία Γαλλίδα, δια μέσω του κόλπου της. Μάλιστα η γυναίκα