Εξώδικο στη διοίκηση της ΔΕΗ για τις μειώσεις των αποδοχών

Εξώδικη δήλωση-καταγγελία στη Διοίκηση της ΔΕΗ έστειλε η Ένωση Διοικητικού και Οικονομικού Προσωπικού ΔΕΗ (ΕΔΟΠ/ΔΕΗ) για τις μειώσεις τω

Image Εξώδικη δήλωση-καταγγελία στη Διοίκηση της ΔΕΗ έστειλε η Ένωση Διοικητικού και Οικονομικού Προσωπικού ΔΕΗ (ΕΔΟΠ/ΔΕΗ) για τις μειώσεις των αποδοχών του προσωπικού.