Εξώδικο από την ΟΜΕ-ΟΤΕ στη διοίκηση του ΟΤΕ

Εξώδικο στη διοίκηση του ΟΤΕ απέστειλε η ΟΜΕ – ΟΤΕ, ζητώντας την ανάκληση της εφαρμο

Photo for this article

Εξώδικο στη διοίκηση του ΟΤΕ απέστειλε η ΟΜΕ – ΟΤΕ, ζητώντας την ανάκληση της εφαρμογής των 40 ωρών