Εξυγίανση στα οικονομικά του Δήμου Αμαρουσίου

Άξονες της νέας δημοτικής οικονομικής πολιτικής της Διοίκησης Πατούλη όπως αποτυπώνεται στον ισολογισμό του 2009, η μείωση του ελλείμματο…

Image Άξονες της νέας δημοτικής οικονομικής πολιτικής της Διοίκησης Πατούλη όπως αποτυπώνεται στον ισολογισμό του 2009, η μείωση του ελλείμματος, η αύξηση των εσόδων και η ενίσχυση του κοινωνικού προφίλ.