Εξετάζεται η λήψη ασφαλιστικών μέτρων κατά της αλευροβιομηχανίας

3. Σεπτεμβρίου 2010 – 16:28

Στις 8 Σεπτεμβρίου συνεδριάζει η Ολομέλεια της Επιτρο…

3. Σεπτεμβρίου 2010 – 16:28

Στις 8 Σεπτεμβρίου συνεδριάζει η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού προκειμένου να αποφασίσει για τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων κατά του Συνδέσμου Αλευροβιομηχάνων της Ελλάδος και του Συνδέσμου Ελλήνων Αλευροβιομηχάνων. Σύμφωνα με την εισήγηση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, συντρέχουν οι προϋποθέσεις λήψης ασφαλιστικών μέτρων σε βάρος της αλευροβιομηχανίας.

διαβάστε περισσότερα