Ενεργειακή σπατάλη: Ο λογαριασμός

12. Σεπτεμβρίου 2010 – 9:13

Η ταινία μικρ…

12. Σεπτεμβρίου 2010 – 9:13

Η ταινία μικρού μήκους «Ο λογαριασμός» (Die Rechnung) βραβεύτηκε σε διαγωνισμό σεναρίου στη Γερμανία με θέμα την «κλιματική δικαιοσύνη» (Climate Justice).

Ο ενεργειακά σπάταλος και πλεονεκτικός τρόπος ζωής στις προηγμένες χώρες της Δύσης έχει πολλαπλά επιζήμιες συνέπειες για τους κατοίκους των υπανάπτυκτων και αναπτυσσόμενων χωρών του πλανήτη. Είναι οι πολίτες αυτών των χωρών, που καλούνται τελικά να πληρώσουν το λογαριασμό…

διαβάστε περισσότερα