Εμπρός για τον πολιτιστικό τουρισμό!

Εγκρίθηκε στην Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τροπολ…

Πολιτιστικός Τουρισμός

Εγκρίθηκε στην Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τροπολογία της Ευρωβουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ Χρυσούλας Παλιαδέλη για την πραγματοποίηση ευρωπαϊκού προγράμματος που προωθεί τον πολιτιστικό τουρισμό. Η πρωτοβουλία αφορά τη δρομολόγηση το 2011 προπαρασκευαστικής δράσης που στόχο έχει να προλειάνει το έδαφος για μελλοντικές νομοθετικές πρωτοβουλίες για την προώθηση νέων ευρωπαϊκών τουριστικών διαδρομών που βασίζονται στην ευρωπαϊκή πολιτισμική κληρονομιά.

Το πρόγραμμα έχει τους ακόλουθους βασικούς στόχους: