Ελλάδα και Τουρκία συναντιούνται στο πέλαγος

19. Άυγούστου 2010 – 7:43

Το ραντεβού Ελλήνων και Τούρκων κολυμβητών από τη Σύμη

19. Άυγούστου 2010 – 7:43

Το ραντεβού Ελλήνων και Τούρκων κολυμβητών από τη Σύμη και την τουρκική πόλη Ντάτσα στη μέση του Αιγαίου Πελάγους ανανεώνεται για όγδοη συνεχόμενη χρονιά. Την 1η Σεπτεμβρίου οι συμμετέχοντες ξεκινούν σε ομάδες από τις δύο παραλιακές πόλεις και συναντιούνται στη μέση της απόστασης των 11 μιλίων.

διαβάστε περισσότερα