Ελεύθερο Πανεπιστήμιο στη Στοά του Βιβλίου… οι εγγραφές άρχισαν!

9. Σεπτεμβρίου 2010 – 7:19

Έξι θεματικές ενότητες θα περιλαμβάνει το πρόγραμμα τ…

9. Σεπτεμβρίου 2010 – 7:19

Έξι θεματικές ενότητες θα περιλαμβάνει το πρόγραμμα του 12ου κύκλου του Ελεύθερου Πανεπιστημίου της Στοάς του Βιβλίου. Τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν στο διάστημα Οκτώβριος – Δεκέμβριος 2010, ενώ οι δηλώσεις ενδιαφέροντος ξεκίνησαν να κατατίθενται από την Τετάρτη 25 Αυγούστου 2010.

διαβάστε περισσότερα