Ελευθεροτυπία: Είναι πολλά τα λεφτά για κάποιους

Χωριστές συναντήσεις και υποσχέσεις για λεφτά। Σε διπλό ταμπλό παίζουν κάποιοι στην
ΕΤΗΠΤΑ, μεθοδεύοντας το πώς θα σπάσουν το κοινό μέτωπο δημοσιογράφων,
διοικητικών και τεχνικών στην Ελευθεροτυπία.

More From Author