Εκπαιδεύοντας τους… εκπαιδευτικούς στην επαναχρησιμοποίηση νερού

Σε συνέχεια της συνεπούς προσπάθειας ενημέρωσης της τοπικής κοινωνίας και διείσδυσ

Photo for this article

Σε συνέχεια της συνεπούς προσπάθειας ενημέρωσης της τοπικής κοινωνίας και διείσδυσης της επαναχρησιμοποίησης υγρών αποβλήτων στην κουλτούρα και πρακτική των τελικών χρηστών, το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS, με την πολύτιμη