Εκατοντάδες γονείς παιδιών με αναπηρία χάνουν το δικαίωμα συνταξιοδότησης

Εκατοντάδες γονείς παιδιών με αναπηρία που πληρούσαν τα κριτήρια συνταξιοδότησης σύμφωνα με την προηγούμενη νομοθεσία, μετά την ψήφιση

Εκατοντάδες γονείς παιδιών με αναπηρία που πληρούσαν τα κριτήρια συνταξιοδότησης σύμφωνα με την προηγούμενη νομοθεσία, μετά την ψήφιση τον φετινό Αύγουστο του Ν3996 (άρθρο 17) στερούνται πλέον το δικαίωμα συνταξιοδότησης.

διαβάστε περισσότερα