ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ

Μετά την ολοκλήρωση και της εφετινής διαδικασίας εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, ήταν μάλλον αναμενόμενες οι δηλώσεις της υπουργού Παιδείας για τις αλλαγές που σχεδιάζει σε αυτό το πεδίο. Και πρέπει να εκληφθεί ως θετική ένδειξη για τον χαρακτήρα αυτών των αλλαγών η διαβεβαίωσή της, ότι δεν θα υπολογίσει το πολιτικό κόστος, προκειμένου να θεμελιώσει εκ νέου το εκπαιδευτικό σύστημα και ιδίως τον τριτοβάθμιο πυλώνα του. (Ρεπορτάζ στις σελίδες 8-9).

You May Also Like

More From Author