[ ΕΓΡΑΨΑΝ ] Αντώνης Καρακούσης

(ο αρθρογράφος, για τη Δηµοκρατία που χρειάζεται περιφρούρηση) Τελευταίως, υπάρχουν σηµάδια ανησυχητικά. Η βία βρίσκει πολλούς πρόθυµο…

(ο αρθρογράφος, για τη Δηµοκρατία που χρειάζεται περιφρούρηση) Τελευταίως, υπάρχουν σηµάδια ανησυχητικά. Η βία βρίσκει πολλούς πρόθυµους, η πολιτική των όπλων επίσης αποκτά ακροατήριο, σε κύκλους της νεολαίας αναπτύσσονται συγκρουσιακές λογικές και επιπλέον στο άλλο άκρο σηµειώνονται οµαδοποιήσεις, στα Σώµατα Ασφαλείας αναπτύσσονται αντίρροπες τάσεις, συγκροτούνται επιθετικές εστίες και τελευταίως στις Ενοπλες ∆υνάµεις η συζήτηση ανοίγει επικίνδυνα, ξεπερνά τα οικονοµικά και επαγγελµατικά αιτήµατα, διαβαίνει µονοπάτια σκοτεινά και επικίνδυνα.