Εγγυήσεις θα ζητήσει και η Ολλανδία

Σε περίπτωση που εγκριθεί η συμφωνία της Ελλάδας με τη Φινλανδία, για εγγυήσεις σε σχ…

Photo for this article

Σε περίπτωση που εγκριθεί η συμφωνία της Ελλάδας με τη Φινλανδία, για εγγυήσεις σε σχέση με την συμμετοχή της στο δανεισμό της χώρας μας, τότε αντίστοιχο αίτημα θα υποβάλει και η Ολλανδία.