Είστε ηγέτης; Περάστε για μια μαγνητική τομογραφία

15. Νοεμβρίου 2010 – 11:36

Μετά την ολοένα δημοφιλέστερη πρακτική των ψυχομετρικ

15. Νοεμβρίου 2010 – 11:36

Μετά την ολοένα δημοφιλέστερη πρακτική των ψυχομετρικών τεστ, οι επιστήμονες αναπτύσσουν τώρα μια νέα μέθοδο για να εντοπίσουν αυτούς ανάμεσα μας που είναι «γεννημένοι ηγέτες». Ο λόγος για επιστημονικό πείραμα του αγγλικού Πανεπθιστημίου του Reading, το οποίο μέσω μαγνητικής τομογραφίας εγκεφάλου επιχειρεί να εντοπίσει τα στοιχεία αυτά που μας κάνουν πετυχημένες ηγέτες.

διαβάστε περισσότερα