Είστε ηγέτης; Περάστε για μια μαγνητική τομογραφία

Μετά την ολοένα δημοφιλέστερη πρακτική των ψυχομετρικών τεστ, οι επιστήμονες αναπτύσσουν τώρα μια νέα μέθοδο για να εντοπίσουν αυτούς αν…

Μετά την ολοένα δημοφιλέστερη πρακτική των ψυχομετρικών τεστ, οι επιστήμονες αναπτύσσουν τώρα μια νέα μέθοδο για να εντοπίσουν αυτούς ανάμεσα μας που είναι «γεννημένοι ηγέτες». Ο λόγος για επιστημονικό πείραμα του αγγλικού Πανεπθιστημίου του Reading, το οποίο μέσω μαγνητικής τομογραφίας εγκεφάλου επιχειρεί να εντοπίσει τα στοιχεία αυτά που μας κάνουν πετυχημένες ηγέτες.

διαβάστε περισσότερα