Δύο χρόνια εσπερινό και μετά ΑΕΙ και ΤΕΙ

Στις δύο τελευταίες τάξεις των εσπερινών λυκείων θα πρέπει να έχουν φοιτήσει υποχρεωτικά οι μαθητές τους, προκειμένου να μπορούν να εισα…

Image Στις δύο τελευταίες τάξεις των εσπερινών λυκείων θα πρέπει να έχουν φοιτήσει υποχρεωτικά οι μαθητές τους, προκειμένου να μπορούν να εισαχθούν σε ΑΕΙ και ΤΕΙ.