Δούρου: Νέος βιώσιμος σχεδιασμός των αστικών εμπορευματικών μεταφορών στην Αττική

Ένα πολυεπίπεδο πρόβλημα οργάνωσης υποδομών που στο επίκεντρο του βρίσκεται η αναδιοργάνωση και ο εκσυγχρονισμός των Αστικών Εμπορευματικών Μεταφορών (ΑΕΜ) επιχειρεί, μέσω του επιχειρησιακού προγράμματος με την επωνυμία ‘Log-Attica&raquo …