ΔΝΤ: «Δυνατή αρχή αλλά υπάρχουν προκλήσεις»

15. Σεπτεμβρίου 2010 – 10:59

Το πρόγραμμα σταθεροποίησης της ελληνικής οικονομία…

15. Σεπτεμβρίου 2010 – 10:59

Το πρόγραμμα σταθεροποίησης της ελληνικής οικονομίας έχει κάνει δυνατή αρχή και οι μέχρι τώρα επιδόσεις έχουν πετύχει τους στόχους, κυρίως ως απόρροια της πιστής εφαρμογής του δημοσιονομικού προγράμματος, όπως και σημαντικών μεταρρυθμίσεων που σε πολλές περιπτώσεις προωθήθηκαν νωρίτερα του προβλεπομένου, σημειώνεται στην πρώτη έκθεση για την αποτίμηση της πορείας υλοποίησης του Μνημονίου Συνεργασίας, η οποία δημοσιοποιήθηκε από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Εξακολουθούν να υφίστανται σημαντικές προκλήσεις, σημειώνεται πάντως στην έκθεση.

διαβάστε περισσότερα