Διόδια για δρόμους-εργοτάξια

Τρία χρόνια μετά τις περίφημες συμβάσεις του 2007, εργοτάξια, σημεία-καρμανιόλες, αλλά και πανάκριβα διόδια που δεν ανταποκρίνονται στην πρ…

Τρία χρόνια μετά τις περίφημες συμβάσεις του 2007, εργοτάξια, σημεία-καρμανιόλες, αλλά και πανάκριβα διόδια που δεν ανταποκρίνονται στην προσφερόμενη ποιότητα, είναι τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν τις εθνικές οδούς.