Διυπουργική για αποκρατικοποιήσεις – ακίνητα – συμβούλους

Συνεδρίασε, σήμερα, η Διυπουργική Επιτροπή Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων (Δ…

Συνεδρίασε, σήμερα, η Διυπουργική Επιτροπή Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων (ΔΕΑΑ), σε διευρυμένη σύνθεση.

Η ΔΕΑΑ εξέτασε ζητήματα που αφορούν στην προώθηση του προγράμματος δράσης αναδιαρθρώσεων, αποκρατικοποιήσεων και αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας και έλαβε τις εξής αποφάσεις:

1.    Πρόσληψη χρηματοοικονομικών συμβούλων (BNP Paribas και Εθνική Τράπεζα), καθώς και νομικών συμβούλων (Δικηγορική Εταιρία Μπερνίτσα) για την επέκταση της διάρκειας της υφιστάμενης σύμβασης παραχώρησης, καθώς και για τη διερεύνηση της δυνατότητας αξιοποίησης της συμμετοχής του Δημοσίου στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών Α.Ε..