Διπλό χαράτσι σε μισθωτούς και συνταξιούχους

Διπλό χαράτσι σε μισθωτούς και συνταξιούχους

«Μαζεμένες» θα πληρώσουν τις εισφορές του 2011 και του 2012 οι φορολογούμενοι – Τι ισχύει για την εισφορά αλληλεγγύης

«Καυτός» θα είναι ο λογαριασμός για τα νοικοκυριά το 2012, αφού επιβαρύνεται το εισόδημα τους με την καταβολή της εισφορά αλληλεγγύης.

Το νέο χρόνο οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι θα υποχρεωθούν να πληρώσουν τις εισφορές δύο ετών: για τα εισοδήματα του 2012 μέσω της αύξησης του παρακρατούμενου φόρου στις μηνιαίες αποδοχές και την εισφορά για τα φετινά εισοδήματα μέσω της εκκαθάρισης της φορολογικής δήλωσης του 2012.

Με τροπολογία που κατέθεσε το υπουργείο Οικονομικών τον Οκτώβριο, από το 2012 η έκτακτη εισφορά θα παρακρατείται μηνιαίως από μισθούς και συντάξεις, ενώ το Φθινόπωρο του 2012, η έκτακτη εισφορά για τα εισοδήματα του 2011 θα καταβληθεί εφάπαξ ή σε δόσεις.

Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης, ως έκτακτος φόρος, δεν εκπίπτει από το συνολικό εισόδημα ή από το φόρο.

Για ποιους ισχύει η εισφορά αλληλεγγύης

Η εισφορά αλληλεγγύης ισχύει για όσους έχουν ετήσιο εισόδημα πάνω από 12.000 ευρώ με κλιμακωτούς συντελεστές 1%-4% ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος.

Ειδικότερα, η εισφορά υπολογίζεται με συντελεστή 1% για εισοδήματα από 12.000-20.000 ευρώ, 2% από 20.000-50.000 ευρώ, 3% από 50.000-100.000 ευρώ και 4% για εισοδήματα άνω των 100.000 ευρώ. Για παράδειγμα, κάποιος με ετήσιο εισόδημα 15.000 ευρώ θα κληθεί να καταβάλει 150 ευρώ, ενώ για εισόδημα 50.000 ευρώ η εισφορά ανέρχεται σε 1.000 ευρώ.

Ποιοι εξαιρούνται

Οι μακροχρόνια άνεργοι που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ, καθώς και όσοι λαμβάνουν επίδομα ανεργίας για το έτος 2011 εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης.

Η εξαίρεση ισχύει ακόμη κι αν το 2010 είχαν εισοδήματα, όμως κατά το χρόνο της βεβαίωσης δεν έχουν πραγματικά εισοδήματα.

Δεν θα αποσταλούν εκκαθαριστικά σε όσους συμπεριλαμβάνονται στην συγκεκριμένη λίστα με τους ανέργους του ΟΑΕΔ αλλά το 2010 είχαν πραγματικό εισόδημα μόνο από μισθωτές υπηρεσίες.

Στους υπόλοιπους άνεργους η αποστολή εκκαθαριστικών θα γίνει κανονικά ενώ όσοι δικαιούνται την εξαίρεση θα έχουν την δυνατότητα να υποβάλλουν αίτηση για νέα εκκαθάριση.

Απώλειες τουλάχιστον 280 ευρώ μόνο από την εισφορά

Η αύξηση του παρακρατούμενου φόρου από 1-1-2012 λόγω μείωσης του αφορολόγητου ορίου (Με τροπολογία μειώνεται στα 5.000 ευρώ το αφορολόγητο όριο των 9.000 ευρώ που ίσχυε για τους νέους κάτω των 30 ετών και τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών), των αλλαγών στα κλιμάκια και της εισφοράς αλληλεγγύης για όσους έχουν ετήσια εισοδήματα πάνω από 12.000 που είναι το όριο για την επιβολή της εισφοράς, κυμαίνεται από 30,25 ευρώ μέχρι 560 ευρώ, ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος, την οικογενειακή κατάσταση και τον τομέα (ιδιωτικός ή δημόσιος).

Μόνο από την εισφορά αλληλεγγύης φορολογούμενος με μηνιαίες αποδοχές 1.000 ευρώ θα δει τις καθαρές αποδοχές του να μειώνονται κατά 10 ευρώ τον μήνα αφού θα προεισπραχθούν από την εφορία τα 140 ευρώ που αναλογούν στο εισόδημά του ως εισφορά αλληλεγγύης για ολόκληρο το έτος.

Ο ίδιος φορολογούμενος με την εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης 2012 θα κληθεί να καταβάλει άλλα 140 ευρώ.

Συνολικά η επιβάρυνσή του από την πληρωμή της εισφοράς για τα εισοδήματα δύο ετών μέσα σε ένα έτος ανέρχεται σε 280 ευρώ.

Ακόμα και να διαφωνείς, πληρώνεις

Το υπουργείο Οικονομικών έχει διευκρινίσει ότι σε περίπτωση αμφισβήτησης του εκκαθαριστικού σημειώματος της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης και του τέλους επιτηδεύματος ο φορολογούμενος μπορεί να ασκήσει μεν προσφυγή ενώπιον της Δικαιοσύνης, χωρίς όμως να αναστέλλεται η καταβολή του ποσού.

Οι δηλώσεις επιφύλαξης, ακύρωσης ή διαγραφής, που υποβάλλουν αρκετοί φορολογούμενοι δεν επιφέρουν κανένα έννομο αποτέλεσμα.

Σύμφωνα με εγκύκλιο που υπογράφεται από τον Γενικό Γραμματέα του υπουργείου Οικονομικών κ. Γιάννη Καπελέρη σε περίπτωση αμφισβήτησης του εκκαθαριστικού σημειώματος εισφορών και τέλους επιτηδεύματος του Ν. 3986/2011, ο φορολογούμενος μπορεί να ασκήσει κατά του σημειώματος αυτού, μόνο προσφυγή ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου, χωρίς όμως να αναστέλλεται η καταβολή του βεβαιωθέντος ποσού.

More From Author