Διπλό επίδοµα σε εργαζόµενο γιατί δεν του έδωσαν άδεια

ΣΤΗ ΔΙΚΑΙΩΣΗ εργαζοµένου της ΔΕΗ που διεκδικούσε το επίδοµα αδείας του προσαυξηµένο κατά 100%, καθώς δεν του χορηγήθηκε θερινή άδεια από

ΣΤΗ ΔΙΚΑΙΩΣΗ εργαζοµένου της ΔΕΗ που διεκδικούσε το επίδοµα αδείας του προσαυξηµένο κατά 100%, καθώς δεν του χορηγήθηκε θερινή άδεια από υπαιτιότητα του εργοδότη του, κατέληξε ο Αρειος Πάγος, κρίνοντας ότι η θερινή άδεια δεν µπορεί να µεταφέρεται στο επόµενο έτος. Το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε ειδικότερα ότι για τη θεµελίωση του δικαιώµατος αδείας του µισθωτού δεν απαιτείται η υποβολή σχετικής αίτησης έγγραφης ή προφορικής από τον ίδιο, σε περίπτωση ωστόσο που δεν του χορηγηθεί η άδεια από υπαιτιότητα του εργοδότη, δικαιούται το επίδοµα αδείας προσαυξηµένο κατά 100%.